Att gå i skola

För de flesta av oss så är det inga större problem att börja skolan och det kan så klart vara lite nervöst och pirrigt de första dagarna i skolan. Att gå i skola kan vara fantastiskt spännande och så får man lära sig en massa saker. Vissa kan ha lättare för att börja i skolan än vad andra har och alla är vi olika. Som förälder så gäller det att förbereda barnen väl innan det är dags förskolgång.

Inför att barnen ska börja skolan så kan det finnas anledning att skaffa en del saker som man har behov av för sin skolgång. En skolkalender där man som förälder kan skriva in allt som har med skolan att göra kan vara bra att skaffa sig. En ryggsäck där man kan packa ner sina skolböcker, pennor med mera är också bra att ha. Lyssna på barnen vid valet av ryggsäck så det blir rätt modell som köps. Detta är viktigt att barn får vara med och bestämma.

Den första dagen är alltid den pirrigaste. Förhoppningsvis så kan det finns barn som man känner som går på samma skola och detta kan göra det enklare för alla inblandade. Innan skolan startar så kan det vara bra att besöka skolan som barnet ska gå på så de lär känna skolgården och hur det ser ut där. Kolla också om det går bra att få gå in i skolan och se sitt blivande klassrum. Får man dessutom träffa sin lärare så får man ett ansikte som man kommer att känna igen den första skoldagen.