Det juridiska i en vårdnadstvist – det bästa för barnen

Vid allvarliga familjesituationer är det en trygghet att få professionell hjälp och support. I synnerhet när det finns barn med i bilden och som mynnat ut en vårdnadstvist. Det är inte enkelt att förhålla sig lugn och sansad när det gäller personliga och nära relationer. I en sådan situation är det lätt att såra och bli sårad även med de bästa av avsikter.

Varje familjesituation är unik

Vid vårdnadstvister behöver barnen komma i första rummet vad det gäller vårdnad, bostad, umgänge, med mera. Du kan behöva tala med jurister med specialkompetens inom familjerätt för att på bästa sätt få vägledning. Varje fall är unikt och med professionell hjälp och support kan ni förhoppningsvis hitta en lösning som passar er alla. Du får hjälp med avtal, kommunikation mellan ombuden och vid domstolsförhandlingar om det går så pass långt.

Internationell och svensk familjerätt

Din situation kan även innebär att hänsyn måste tas gällande internationella konventioner och förordningar. Om du eller din partner kommer från ett annat land kan lagstiftningen skilja sig från svensk. Oavsett vilken lagstiftning som råder är det alltid barnen bästa som är vägledande och du kan läsa mer här om vad som gäller.